Gwarancja i serwis

Gwarancja door-to-door

Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Posiadamy na stanie wszystkie niezbędne części zamienne.

Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są gwarancją, której okres podany jest na stronie opisującej produkt.

Gwarancja, przez pierwszy rok zakupu, odbywa się w systemie "od drzwi do drzwi". Oznacza to, że nasza firma pokrywa koszty dostarczenia urządzenia od Klienta do serwisu oraz od serwisu do Klienta przez 1 rok od zakupu.

W przypadku tych uszkodzeń (objętych gwarancją), które wymagają odesłania całego urządzenia do serwisu, odbierane jest ono od Klienta przez kuriera na koszt naszej firmy. Następnie po naprawie/wymianie sprzęt odsyłany jest do Klienta ponownie na nasz koszt.

W przypadku uszkodzeń (objętych gwarancją), które nastąpiły w pierwszym roku po zakupie i nie wymagają odesłania całego urządzenia, a jedynie części roboczych - koszty przesłania części do serwisu są zwracane Klientowi po uznaniu reklamacji. Koszty odesłania części do Klienta, w przypadku uznania reklamacji także ponosi nasza firma.

Szczegółowe warunki gwarancji podane są poniżej oraz zamieszczone w karcie gwarancyjnej, którą otrzymuje Klient wraz z zakupionym urządzeniem.

Gwarancja udzielana jest na podstawie w/w karty gwarancyjnej wystawianej do każdego urządzenia.

Reklamacje należy zgłaszać przez formularz zgłoszenia reklamacyjnego, dostępny poniżej, telefonicznie pod nr. tel. 42 252 96 60 lub emailowo pl@eujuicers.com. Odsyłając uszkodzone urządzenie bądź jego część należy dołączyć kopię faktury, oryginał karty gwarancyjnej oraz opis uszkodzenia.

W ciągu 14 dni dokonamy naprawy urządzenia lub wymiany na nowe (w zależności od rodzaju usterki).

Warunki gwarancji

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie części urządzenia na okres podany w karcie gwarancyjnej i specyfikacji produktu, począwszy od daty jego sprzedaży Klientowi. Silnik elektryczny wraz z jego częściami składowymi objęty jest okresem gwarancji o długości podanej w karcie gwarancyjnej i specyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych oraz naczyń i pojemników znajdujących się w zestawie.
 2. Roszczenie o usuniecie wady urządzenia w okresie gwarancyjnym należy zgłosić do Sprzedawcy na piśmie na adres siedziby firmy Natulux.
 3. O ile nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 6 i 7 Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, w zależności od rodzaju wady lub uszkodzenia. 
 4. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien razem z urządzeniem dostarczyć do Sprzedawcy kopie dowodu zakupu – fakturę lub paragon fiskalny oraz oryginał Karty Gwarancyjnej. 
 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.
 6. Gwarancja nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:
  • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
  • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
  • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
  • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
  • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
  • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.);
  • używania urządzenia do celów komercyjnych o ile urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego;
  • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
  • napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby; 
 7. Gwarancją nie są objęte zmiany barwy, zmatowienia, przebarwienia itp., a także rysy, otarcia lub mikropęknięcia na obudowie i częściach roboczych. 
 8. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień Klienta, wynikających z niezgodności produktu z umową. 
 9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Opieka pogwarancyjna

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego. 
 2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.
 3. Sprzedawca posiada w sprzedaży zestaw głównych części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym. 
 4. Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.

wrocWróć

Formularz zgłoszenia reklamacji

Szanowny Kliencie, jeżeli masz problem z wyciskarką i chciałbyś zgłosić reklamację, prosimy wypełnij poniższy formularz. Na jego podstawie nasz serwis skontaktuje się z Tobą, tak szybko jak to tylko możliwe.

###message
Nowość! Prasa do oleju Sana już w sprzedaży!
Zamknij okno