###message

Nota prawna

Informujemy osoby odwiedzające i korzystające ze Strony (Serwisu) www.eujuicers.pl o następujących wyłączeniach odpowiedzialności i zastrzeżeniach prawnych:

Treści i materiały zabronione

Jeżeli na Stronie udostępnione są funkcjonalności służące wymianie informacji, takie jak adresy mailowe, formularze kontaktowe, forum dyskusyjne ( w tym interaktywne ), które mają na celu umożliwienie kontaktu z odwiedzającymi Stronę, jeżeli mają oni takie życzenie lub potrzebę, jak również umożliwienie kontaktu między innymi użytkownikami strony, wymianę poglądów, opinii, informacji, danych i innych materiałów w formie elektronicznej - zabronione jest użycie tych funkcjonalności do przechowywania, przesyłania, komunikowania i odbierania jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym i w jakikolwiek sposób naruszającym dobre obyczaje, obowiązujące prawo i dobra osobiste, zwanych dalej Zabronionymi materiałami i treściami.

W szczególności za zabronione treści i materiały uważa się wszelkie materiały, dane, wizerunki ( obrazy, zdjęcia ), informacje, wypowiedzi i opinie, które:
  • naruszają prawo, normy obyczajowe, ogólnie przyjęte zasady współżycia i postępowania,
  • są obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające albo w inny sposób naruszające czyjąś godność lub też zawierające groźby,
  • naruszają zasady poufności, prawa autorskie lub inne prawa o podobnym charakterze, naruszają prywatność lub inne prawa osób trzecich,
  • odnoszą się lub stanowią reklamę usług lub towarów, z wyłączeniem reklamy prowadzonej przez EUJUICERS.COM i NATULUX.

Ochrona praw autorskich

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

W szczególności strony domeny w polskiej wersji językowej: www.eujuicers.pl chroni prawo autorskie przysługujące

Copyright © EUJUICERS.COM

Copyright © 2009-2021 NATULUX Sławomir Słowiński


Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie zostały wykorzystane za zgodą osób i podmiotów uprawnionych a ich polskie wersje językowe stanowią własność NATULUX Sławomir Słowiński.

Kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z NATULUX.

Prezentowane na Stronie raporty, opinie, informacje, rankingi nie mogą być użyte w celach reklamowych ani żadnych innych celach komercyjnych. EUJUICERS.COM i NATULUX podejmą wszelkie dostępne działania aby zapobiec komercyjnemu użyciu materiałów, publikacji oraz nazw handlowych, w tym EUJUICERS.COM .

EUJUICERS.COM i NATULUX udzielają nie wyłącznego, nie przenaszalnego, ograniczonego prawa do odwiedzania i korzystania z niniejszej Strony i materiałów i informacji na niej zawartych pod warunkiem przestrzegania zasad wymienionych w niniejszej Nocie Prawnej.

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i zastrzeżenia prawne zostały sporządzone w oparciu i w zgodności z normami prawa europejskiego ( EU ).

Brak zgodności z prawem, brak umocowania prawnego, nieważność lub brak mocy wiążącej jakiegokolwiek z postanowień i zapisów powyższej Noty Prawnej nie ma wpływu na skutki prawne, ważność i wiążącą moc prawną postanowień i zapisów pozostałych.
 

wrocWróć